Unitate prin Duhul-sfânt ideal

La-nceput, ne spune Domnul,
În Scripturile prea sfinte:
Doar unul era poporul
Vorbind aceleaşi cuvinte.

Şi s-au adunat la Babel
În câmpia Şinear,
Să-şi înalţe acolo eul,
Zidindu-şi lor sanctuar.

Coborî Dumnezeirea
Să asculte şi să vadă:
Ce plan are omenirea,
Din potop abia salvată?

Şi- află: omul se avântă
Spre înaltul norilor,
Dar nu prin puterea sfântă
Ci, cu aripile lor.

Ce a fost apoi, cunoaştem:
Apărur-atunci popoare,
Limba fiecărui neam..
Şi  de-atunci, aşa-i sub soare.

Turnul Babel e modelul
Cârdășiei, pe pământ:
Unitate vrea tot omul,
Însă nu prin Duhul Sfânt…

Vrea prin bani și interese,
Firme multinaționale,
Prin conferințe, congrese,
Facebook, și-alte vorbe goale..

Domnul ne-a dat Cincizecimea:
Dar sfânt cu glossolalie,
Să fie-n comuniune
Creștinii de-orice etnie.

Babilonul e simbolul
Confuziei,  pe pământ:
Dezbinat este poporul
Botezat cu Duhul Sfânt.

Zeci de mii denominaţii,
Dar şi adunări oculte.
În loc de creştini mai sfinţi
Lăcaşuri de cult mai multe.

Domnul Și-aruncă privirea,
Să găsească pe pământ
Popor să-I facă plăcerea:
Creştini plini de Duhul Sfânt.

Dar e doar o rămăşiţă,
Din fiecare popor,
Ce trăieşte prin credinţă
Nu după poftele lor.

Dar aceşti copii vii ai Săi
Aleși și rămași credincioşi
Luminați de-a iubirii văpăi
În cer sunt atât de frumoşi !

Acolo-n Sion, s-a pregătit
Unirea-n eterna cetate;
Doar un grai în poporul sfinţit
Şi –un Rege domnind prin dreptate.

Autor: Marinau Daniela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *