Urare de An Nou

În noul an ce abia acum mijește,
Inima mea iubire vă dăruiește,
Şi un an fără regrete vă doreşte,
Un an în care neprihănirea-nfloreşte.

Să curgă harul Domnului pe-ndelete,
Din belşug sănătatea să vă desfete.
Bucuria să se strângă în buchete,
În noul an, florile fericirii concrete.

Să vă dea Domnul zbor’ spre astre,
Mântuirea sufletelor voastre,
S-ajungeţi în Cetatea de sus,
Pregătită cu migală, de Isus.

Să vă țină-n braţe ocrotitoare,
Să alunge orice ispită otrăvitoare.
Să reverse în an, roade bogate,
Să stați de El, cât mai aproape.

Să curgă binecuvântările Sale,
Să nu rătăciți nicicând pe cale,
Să inunde iubirea, a voastră viaţă,
Cum surâde roua, de dimineață.

Să vă umple Domnul în Noul An,
Cu Duhul Său Sfânt, suveran.
Să sorbiţi cu nesaţ din Cuvânt,
Din Izvorul iubirii, aici pe pământ,

Să fiţi darnicii, cu inimă bună,
Ce pentru cer comori adună.
Să erupă-n voi, mila dreptăţii.
Să nu dați frâu liber, judecății.

Să fiți împodobiți, în smerenie,
Să nu v-atingă, nici o viclenie.
Să se usuce toți lăstarii firii,
Să fiţi nişte bune mărturii.

Prezent Isus în vieţile voastre,
Să dărâme toate relele castre.
Blândeţea să vă-mpodobească,
Cu o iubire dumnezeiască.

Smerenia să rodească iubire,
Nestemate din neprihănire.
Să vă urce treptele de sfinţire,
Cu iubirea din dumnezeire.

În noul an curgă din plin
Binecuvântările Celui divin.
Să vă poarte pe braţe ocrotitoare.
Ca, pe cea mai gingașă floare.

În clipa răpirii, fiţi gata de zbor
Printre aştri, cu a nost’ Salvator.
Noian de pace fie-vă inima,
În ea să locuiască lumina.

Cu dragoste sfântă, să vă hrănească,
Pacea roditoare, să vă stăpânească.
Noul An poate încheie vremea de har,
Neclintiți în credință fiţi vieţii noi, far.
Amin!

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *