Urari de An Nou

Să vă dea Domnul binecuvântările Sale,
Să vă cuprindă în braţe şi să poarte pe Cale,
S-ajungeţi în Cetatea de sus, de El pregătită,
Să nu vă ajungă din urmă, nici o ispită.

Să se reverse blândeţea cu roade bogate,
Dintr-o inimă pură, plină de bunătate.
Noian de pace să vă fie inima neprihănită,
Să inunde iubirea viaţa, în smerenie trăită.

Să sorbiţi cu nesaţ din Cuvânt Izvorul iubirii,
Să sece canalul ce hrăneşte lăstarele firii,
Ca să se usuce lăstarii trufaşi ai mândriei,
Să putem trece poarta strâmtă a veşniciei.

Să vă umple Domnul cu Duhul Său Sfânt,
Mila să rodească altruismul  pe pământ,
Să fiţi darnici, cu inimă bună, fără zgârcenie,
În bunătatea ce respinge orice fel de mândrie.

Smerenia să vă rodească în inimă iubire,
Să erupă ca un  vulcan în neprihănire.
Blândeţea în smerenie să vă-mpodobească,
Cu nestematele milei şi iubirea dumnezeiască.
Amin!

 

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *