Veniţi voioşi la Sfânta Cină!

Veniţi voioşi la Sfânta Cină,
Veniţi cu sufletu-mpăcat,
Isus a luat a noastră vină
În jertfa Golgotei deplină,
Păcatul nostru L-a purtat!

Din noaptea tristă a durerii,
Din valea plângerii amare,
La masa sfântă a tăcerii
Simţind fiorul mângâierii,
Să preţuim iubirea-I mare!

Când noi de El eram străini
Sălăşluind în tot ce-i rău,
Din ramuri verzi de mărăcini
Purta coroana cea de spini,
Şi-a-ntins punte peste hău!

Răscumpărarea s-o vestim
În actul cel al Sfintei Cine!
Salvarea-I s-o sărbătorim,
De moartea-I să ne amintim
Şi de-ale dragostei suspine!

Cu lacrimi grele El a plâns
Şi-atunci când vinovaţi eram
Vinovăţia noastră a strâns,
Pe cruce când era străpuns,
Când noi nu Îl cunoşteam.

Veniţi, ca să ne bucurăm
C-avem o Jertfă salvatoare,
În faţa Ei smeriţi să stăm
Şi-n rugă inimi să plecăm
În cea mai scumpă adorare!

Şi-n suflet să purtăm mereu
Salvarea scumpă, prin Isus,
Singurul Fiu de Dumnezeu
Ce-n dragostea-I la apogeu,
Ne-a luat cu El în ceruri sus!

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *