Vine anul nou

Vine anul nou cu dărnicie
Şi aşteptăm să ne aducă
Mai multă mişcare şi bucurie
Şi spre alte meleaguri să ne ducă.

Dorim şi anul acesta care vine
Să nu ne mai îngrijorăm
Cum vom putea a ne întreţine,
Cum banii, să ni-i procurăm.

Nu vreau să mint, să fur, şi să înşel
Să-mi obţinBANI, în acest fel
Nu vreau să fiu şi sfânt, dar şi mişel
Nu vreau să cerşesc mila celor răi.

Eu am un Dumnezeu Puternic
El îmi vine degrabă, deseori în ajutor
Mă ţine-n Harul Său să fiu cucernic
Şi nu mă lasă ca să fiu neroditor.

De aceea eu mă încred în El mereu
Să nu fiu dat la oameni de ruşine
Căci El mă susţine când îmi este greu
Şi Ajutorul Său când am nevoie, vine.

Doresc şi-n anul care vine
Lui Dumnezeu să-I mulţumesc
Să-L laud cum voi putea mai bine
Şi tot mai mult eu să-L iubesc.

Să-L laud prin vorbe şi prin scris
Prin cântări frumoase şi  poezii
Mă rog să fiu cu El chiar şi în vis
În nevoi, şi lipsuri, şi în bogăţii.

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *