Zboară-mă-n Rusalii

Zboară-mă dincolo de cireși,
Cu-obrajii-fruct plini de dulceți,
Zboară-mă dincol’ de orice înălțare,
S-ajung la tronul sfânt în dor și osanale!

Zboară -mă-n lumini și în iertări,
‘N Rusalii  scumpe -sărbători,
În sănătate și-n iubire,
O Duhule Preasfânt și Vrednic, Mire.

Zboară-mă-n nectar de miere sfântă,
Inima-mi să Ți se-nchine și să cânte,
…S-ajung la Tine-n doruri sfinte
Și-n mângâierea flăcărilor blânde…

Zboară-mă în glas – privighetori,
Să cânt prin Duhul Sfânt, să mă-nfior,
C-ai coborât în Focul dragostei Divine,
Unindu-mă cu Tine-n rugăciune.

Zboară-mă-n miresmi de liliac ,
Ajută-mi inul să-l îmbrac,
Zboară-mă-n iertari și-n biruinți ,
S-ajung la sfinte și iubite făgăduinți.

Autor: Sanda Tulics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *