Aleargă

Ziua de astăzi nu-i a ta
Grăbeşte-te, nu-ntârzia.
Şi-mpacă-te cu Dumnezeu
Iertare cere „Fiului Său”.

Acum întoarce-te la El,
Nu-ţi împietri iar inima.
Tu calcă spre Emanuel
Numele când va striga!

Aleargă, aleargă la cruce
Voios tu strigă-L pe Isus.
Povara Domnul o va duce
Aşa cum Fiul, ne-a promis.

Din cer te priveşte Isus
Într-una la Tatăl… strigă.
S-ajungi pe munte-n sus
Pe braţe Domnul te ridică!

Dorinţa să-ţi fie de fier
Şi neclintită ”Mântuirea”.
Aleargă degrabă la El,
Aşa vei şti ce-i „Fericirea”.

Păşeşte azi cu siguranţă
În sus pe Muntele Sion.
Isus… El dă pace şi viaţă
Ca să devii omul cel nou!

Nu-ntîrzia, te rog, aleargă,
Şi schimbă-ţi astăzi inima.
Că-n Duhul Său te leagă
De cer şi Sfântă Ţara Sa.

Amin,Amin!

Autor: Doina Ketterer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *