Alege astăzi

Alege astăzi, cui vrei să slujeşti!
Ca şi pe vremea lui Iosua, încă,
Te cheamă Domnul, să te pocăieşti,
Idolii lumii, să îi părăseşti,
Şi să te-nalţi, alăturea-I, pe stâncă.

Dacă te afli încă, la hotar
De Canaan, dar n-ai găsit curajul,
De-a părăsi păcatul cel amar,
Şi a sorbi din dulcele Său har,
Priveşte-n urmă, şi-ai să vezi mirajul.

Priveşte în trecut, Egiptul tău,
Eşti încă rob? o, nu fără scăpare,
De vrei să uiţi de lanţul celui rău,
Ascultă-I glasul, fiindcă Dumnezeu,
Te cheamă azi, să-ţi dea eliberare.

Priveşte la minunile mari, zeci…
Sau poate sute, ce-a trimis în lume.
Tu peste toate ai putut să treci,
El te-a condus pe sfintele-I poteci,
Şi-a despicat atâtea mări cu spume.

Priveşte la pustiul străbătut,
La Mara, Sin,  Horeb, o, ia în seamă,
De câte ori, atâtea I-ai cerut,
Deşi-ai cârtit, şi tare L-a durut,
Te-a adăpat, şi te-a hrănit cu mană.

Priveşte-apoi, la luptele pe care,
Le-ai câştigat, deşi păreai învins,
Când, prin credinţă, a oprit un soare,
Un Gabaon, trecut-am fiecare,
Cu mult curaj, când Duhul ne-a atins.

Priveşte-atent, la zidurile grele,
Surpate prin credinţă neclintită,
Primeşti puteri să scapi uşor, de ele,
Când Ierihonul tău, El vrea să-l spele,
Sau, poate eşti Rahav, cea ocrotită.

Dar, foarte-atent, priveşte la Isus,
Hristos Mesia, Duhul întrupat,
Ce pentru tine, legile-a supus,
Venind în lume, Harul a adus,
Şi prin iubire, te-a răscumpărat.

La jertfa Sa, din dragoste, priveşte,
Ca-n cel mai sfânt şi minunat album,
Din care viaţă, după moarte izvorăşte,
O, ai curajul, şi te hotărăşte,
Isus te cheamă astăzi, chiar acum.

Privind la El, n-ai cum să nu alegi,
S-accepţi chemarea, de-a primi iertare,
De legile pustiei, ca fiu, să te dezlegi,
Şi roadele iubirii, cu drag să le culegi,
Prin har şi prin credinţă, primind eliberare.

Şi-apoi, să spui, ca Iosua, convins,
Cât despre mine, eu şi casa mea,
Îţi voi sluji de azi, în necuprins,
Voi fi-n lucrare, slujitor ne-nvins,
Iar la sfârşit, la nunta Ta voi sta.

AMIN

Autor: Paula Szabo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *