Alfabetul Biblic al Căii Domnului

A  e Adevărul, e Apărătorul, e-Avocatul meu divin,
e-aşteptarea-n ascultare ce zice mereu “Amin!”

B e Biblia – biblioteca preasfântă a Duhului,
e Biserica, Botezul, binecuvântarea Lui.

C e Calea, e Cristos, e cărarea către cer,
e Credinţa în Cuvântul ce m-ajută să nu pier.

D e Dragostea deplină a Domnului Dumnezeu,
este Duhul de dreptate ce mă-nvaţă când mi-e greu.

E e Evanghelia, e eliberarea lumii de către Emanuel,
e evlavia în faţa a tot ce înseamnă El.

F e Fiul lui Dumnezeu, e familia iubirii,
e fântâna apeii vieţii, e fiorul fericirii.

G e Gloria, e graţia, e generozitatea Lui,
e genunchiul şi e gura din geneza omului.

H e Harul, e hotarul mişcător al Împărăţiei Lui,
e Harta ce-i luminează pe cei ce umblă hai-hui.

I  e Isus, e Izvorul de iertare şi iubire,
e Inima – izvor de viaţă ţâşnind către nemurire.

Π e Învierea, e Împărăţia, e împăcarea şi îndurarea,
e Înţelepciunea Sfântă,lauda şi închinarea.

J e Jertfa ce aduce iertare şi Judecată,
este Jurământul sfânt, făcut o singură dată.

L este Lumina lumii, luminând o lume rea,
e Legământul libertăţii de-a trăi şi …lumina.

M este Mesia, e Mântuitorul, e miracolul iubirii,
este moartea morţii mele, e minunea mântuirii.

N e Nazarineanul, e nepreţuitul Său cadou:
nemurirea – nimbul naşterii din nou.

O e Oastea Domnului, oşteni oneşti ce se-mbracă în omăt,
e omenirea şi  ochii orbilor care azi văd.

P e Pâinea părtăşiei, e paradisul privit printre nori,
este pacea pocăinţei predicată prin păstori.

R e Răbdarea-n rugăciune ce-are raiul ca răsplată,
e rugăciunea României de a fi regenerată…

S e sfânta Scriptură, e sufletu-n sărbătoare,
e sămânţa strălucirii, e speranţa în schimbare.

Ş e Şilo, şcoala Lui, şlefuindu-ţi printre şoapte
cugetul mândru să ierte … de şaptezeci de ori câte şapte.

T e Tatăl Trinităţii, e trupul teofaniei, Testamentul tuturor,
e taina Timpului acesta: trist,tăcut şi…trecător.

Ţ e Ţara promisă, e al nostru ceresc ţel,
e ţinutul fără ţărm unde ne aşteaptă El.

U e Unul, Dumnezeu, iar eu sunt al Lui copil,
este unda de uimire când mă uit la El umil.

V e Vestea Bună, vocea vieţii ce-mi vorbeşte de Isus,
este vindecarea vinei, viaţa veşnică de sus.

X e Xilogaful, Isus, şi-atunci ai putea să spui
că lumea-i o xilogravură iar noi …xerocopiile Lui.

Z e Ziua Zilelor, când cu Isus ne vom întâlni,
vom zbura în zorii zilei, vom cânta şi vom …zâmbi.

Autor: Stelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *