Am pe Fiul

Am pe Fiul şi mă bucur că sunt plin de Duhul Sfânt
Am primit  ce mi s-a spus prin al Său Cuvânt
Dumnezeu prin Fiul Său şi-a arătat adânc iubirea
Prin El ne-a răscumpărat, şi a dat lumii mântuirea.

El, Dumnezeu, Fiul Cel Preaiubit din ceruri la noi a venit
S-a născut pentru noi, a trăit pentru noi, şi a murit
Da, a murit tot pentru noi şi apoi pentru noi a înviat
Făcând lucrarea de răscumpărare a Celui Binecuvântat.

El L-a Înălţat pe Dumnezeu prin dreaptă judecată
Şi L-a Sfinţit prin dreptate, adevăr între ucenici şi gloată
Şi noi suntem sfinţiţi prin El, prin al Său nume
Să ducem vestea bună la cei din astă lume.

El, Dumnezeu Fiul ne-a deschis spre ceruri un culoar
Ca să cunoască fiecare că  suntem salvaţi prin har
Căci nu-i nici alt nume sub ceruri să ne aducă mântuirea
Prin El avem  adevărata plată ce ne aduce împlinirea.

Să mergem cu toţii prin har şi credinţă în cer sus,
Acolo unde suntem chemaţi de Domnul nostru Isus
Să ne bucurăm de viaţa veşnică, viaţa fără de sfârşit
Pentru că prin Fiul Său, Tatăl Sfînt ne-a mântuit.

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *