Aș vrea să spun

Aș vrea să spun, dar nu ca o părere
Și nu așa, din presupus
Să fie o falsă mângâiere…
Ci din convingere de sus
Și plinătate de putere
Din Puterea de nespus
Ce-aduce tot la-ndeplinire,
Întocmai precum Și-a propus.
Spun pentru întreaga omenire
Ce nu pricepe îndeajuns
Dovada sfântă de Iubire
Cu un Dumnezeu pe cruce pus
Pentru a lumii izbăvire…
Și spun… Dar nu din presupus
Ci din iubire și durere…
Există un Dumnezeu ce nu-I prea sus!
Ci-ntr-ale inimii unghere
El are un Cuvânt de spus
Și pregătită o mângâiere:
Nădejdea vieții – pe Isus
Și-o preaslăvită înviere!
Sfințiți-vă și-n priveghere
Dați cinste Mielului străpuns
Care a `nviat plin de Putere
Și Mântuirea ne-a adus.

Autor: Ioan Hapca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *