Astăzi Domnul îţi vorbeşte

Astăzi Domnul îţi vorbeşte, Te cheamă la pocăinţă,
Lasă calea păcătoasă şi urmează-i cu credinţă.
Dumnezeu, El nu doreşte moartea celui păcătos,
Îl cheamă la pocăinţă, dîndu-i viaţă prin Hristos.

Iar acel ce nu ascultă chemarea lui Dumnezeu,
Nu va moşteni în ceruri, cu Isus, cu Fiul Său.
Vrei tu să scapi de pedeapsa? Mântuirea s-o primeşti?
Vino azi, Te cheamă Isus, vino acum, să te grăbeşti.

Cel rău vrea să te înşele şi îţi spune: Nu acum,
Ai timp şi la bătârâneţe, nu lăsa tu al tău drum.
Fi înţelept, ascultă glasul şi chemarea lui Hristos,
Lasă calea păcătoasă, Lui să-i urmezi credincios.

Regretă orice greşeală şi orice păcat făptuit,
Şi vino la Domnul Isus, astăzi să fii mântuit.
Vino azi pe calea-ngustă, păcate să nu mai faci,
Vino azi la Domnul slavei şi cu El să te împaci.

Hai la El, mărturiseşte-i viaţa ta cea păcătoasă,
Vino azi şi te căieşte, El te primeşte acasă.
El vrea să te înnoiască, haină albă să îţi dea,
Şi o inimă curată, plină de iubirea Sa.

Astăzi vino recunoaşte-L ca Mântuitor şi Domn,
El e Împăratul mare, stă în ceruri sus pe tron.
Crede-n El, mărturiseşte-L, botezul să împlineşti,
Pe genunchi vino tot timpul, sincer să îi mulţumeşti.

Spune despre El oriunde, la toţi care-i întâlneşti,
Fără frică şi ruşine, cu drag să-L mărturiseşti.
Recunoaşte-L tu pe Isus ca Domn şi Mântuitor,
El e mare, sfânt şi veşnic, El e Domnul domnilor.
Amin

Autor: Ica Dragoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *