Aşteptăm Ploaia Târzie

Aşteptăm… Ploaia Târzie
Doamne-aşa cum ai promis
În Cuvânt, precum e scris,
Căci a fost cea… Timpurie
La-nceput de Evanghelie,
Peste-urmaşii ce-ai trimis!

Ei plecat-au să vestească
Lumii-n cele patru vânturi
De la colţuri de pământuri,
Evanghelia nu omenească,
Ci de sorginte… cerească,
Pe mărturii… din Scripturi.

Au plecat cu Vestea Bună
Cum că S-a născut Mesia
Cel ce a schimbat istoria,
Cu care-au fost împreună
’N clipe grele… de furtună
Simbol jertfei de pe Moria.*

El prin fapte-a demonstrat
Că-n Planul de Mântuire –
Pacea-n lume, – şi-nfrăţire
Prin Duh Sfânt, a predicat
Pe om salvând din păcat…
Prin jertfa Sa-n răstignire.

Prin Ploaia cea Timpurie
A Duhului Sfânt revărsat,
Evanghelia… a triumfat –
Şi-acum noi, Ploaia Târzie,
Aşteptăm, Doamne să vie
Lucrul spre-a fi treminat!

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *