Avem o slujbă ,importantă

Avem o slujbă  ,importantă
Cuvântul Sfânt noi să-l vestim
Să ne rugăm s-avem înțelepciune
Ca pe Domnul îm vorbire să-l cinstim.

Am lepădat meșteșugirile rușinoase
Ce se ascundeau în cugetul nostru mereu
Nu mai umblăm cum am umblat cu vicleșug
Ca să nu stricăm Cuvântul Lui Dumnezeu.

Căci vrem să arătăm tot adevărul
Ca să fim vrednici să fim primiți
De orce gând și cuget omenesc
Și vrem ca voi acum să vă pocăiți.

Și dacă Evanghelia este acoperită
Este pentru cei ce-s pe calea pierzării
A căror minte necredincioasă e orbită
Ca să nu audă vestea bună a  mântuirii.

Ca să nu vadă strălucind lumina ,
Lumina Evangheliei slavei Lui Hristos
Care este Chipul Lui Dumnezeu
Fie numele binecuvântat de orce credincios.

Noi nu ne propovăduim pe noi înșine
Ci pe Domnul nostru Isus Hristos
Căci Dumnezeu ne-a luminat inimile noastre
Ca să vestim Cuvântul Său cel glorios.

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *