Toamnă

Este toamnă! Cade bruma! Cad şi frunzele mereu, Toamna trena şi-o adună, Norii vin instantaneu… Ceru-i plumb, iar rândunele Părăsit-au cuibul lor; Corbii împânzesc văzduhul Şi fac parte din decor! Chiar dacă podoaba-i trece, Toamna ne-a adus în dar Bogăţii de vitamine, Fructe multe, mare har! Mere, pere şi alune Şi gutui de-un galben pur, Struguri, nuci şi nectarine Prune multe şi smochine… Le culegi, cu mulţumire, Lăudând pe Creator… că, Ţi-a dat toamnă bogată Dragul nost’ Mântuitor! Crizantemele-s brumate, Albe în veşmânt curat, Şi-mi împodobesc grădina, Ce dar scump şi parfumat! E frumoasă toamna, Doamne! Pentru ea Îţi mulţumesc, Că ne dai cu bucurie Daruri… şi le preţuiesc!   Autor: Toma Simona Magdalena

Citeste mai mult

Ca o lance ce străpunge…

Ca o lance ce străpunge-i Fapta rea și gândul rău Și aminte îmi aduce De-a Ta lege, Domnul meu, De învățătura Ta Și de pacea-Ți minunată S-o respect, să cred în ea Și să mă îndrept odată… Știu, ești bun și răbdător Totul ierți de mă smeresc, Ești milos, îndurător, Dacă Îți mărturisesc Că-s greșit și slab în toate, În păcat sunt zămislit Doar iubirea Ta mai poate Să mă facă pocăit, Să mă facă să gândesc Ca să nu-mi pierd mântuirea Să mă facă să doresc, Veșnicia… fericirea… La ceruri să-Ți cânt mereu Ție, caci Tu m-ai salvat Să-L măresc pe Dumnezeu, Pe Tine, Fiu minunat !   Autor: Florența Sărmășan

Citeste mai mult

Atunci când vezi Isuse

Atunci când vezi, Isuse, că pierdem din putere, Că oscilăm în fapte, în vorbe sau purtare, Îmbracă-ne cu forţă, din ale Tale sfere, Şi smulge-ne din “eul”, îmbietor şi mare. Atunci când paşii noştri, stau gata să coboare, Pe-a nepăsării treaptă, ce-alunecă-n abis, Îmbracă-ne cu aripi, ce gata stau să zboare, Să nu cădem în hăul, ce-adânc ni s-a deschis. Atunci când vezi Isuse, sămânţa de credinţă, Pândită de-ndoială, că stă s-o sufle vântul, Îmbracă-ne cu harul, insuflă-ne dorinţă, Şi pune-n noi ardoarea, de-a strânge-n piept, Cuvântul. Atunci când norii tulburi, acopăr bolta vieţii, Înceţoşând lumina, spre-a nu păzi îndemnul, Trimite-ne o rază, ca zorii dimineţii, Ce să destrame ceaţa, şi să gonească ternul. Şi când mai vezi, o, Doamne, că-n slaba noastră fire, Nu-Ţi dăm întâietate, nici chiar al doilea loc, Îmbracă-ne cu teamă, şi mustră-ne-n iubire, Chiar totul de am pierde, să nu sfârşim în foc. Şi-atunci, când ca un fulger, pe nori ai să revii, Spre-a face judecata, şi-a dărui cununa, Îmbracă-ne cu slavă, în duh de bucurii, Ca-n vremea veşniciei, să fim cu Tine, una !   Autor: Paula Szabo

Citeste mai mult

Modelează-mă o, Doamne…

Nu mai priceput să fiu ca alţii, nici mai mare să mă ştiu; Să nu-mi risipesc în vînt talanţii, doar lîngă Tine, Doamne, veşnic să mă ştiu. Să nu-mi sfarme inima de jale, doar de faţa altuia ; de nu-mi dă nici el onoare… –Ce sunt Doamne atunci, în faţa Ta? Să nu-mi fac altare altor Dumnezei; gânduri păgâne; Dar să-mi fac a mea fiinţă, O candelă pentru Tine. Tot mergând pe calea vieţii, Să culeg, din crucea sfîntă; Măreţia Ta divină, tot mereu să mă frămînte… Modelează-mă-n iubire ca olarul priceput; Şi în totul, în umilire, de Tine să mă apropii, tot mai mult.   Autor: Ghennadii Beglet

Citeste mai mult

Locul din dreapta Ta

Locul din dreapta Ta Pe cruce, Te-ai lăsat înfrânt, ca noi s-avem în lume biruință. Însă pe-atunci când dezamăgirea tristă se lăsa, peste așteptări și planuri ticluite, Tu ai văzut la ucenicii Tăi trădarea, blestemul lepădarii și lipsa de credință. Dar Tu, nu i-ai urât, primind în ascultare, nemeritata, grea sentință. Toți au fugit cu visul spulberat de-al lor Izbăvitor, De a domni de-a dreapta și de-a stânga Împărăției Tale, Și Te-au privit cu ochi de muritor, cu gânduri care rod și dor, Uitând Cuvântul vieții și-al Învierii Tale. Uitând că doar din luptă și-ncercare poți deveni biruitor. Toți Te sfidau,chiar și pe cruce cel viclean Ți-a încercat iubirea, Care putea a fi și-a lui, ca celui răstignit de-a dreapta Ta, recunoscându-și firea. E primul ce-a gustat iubirea, e primul rod al biruinței Tale, Ce n-a făcut nimic să merite iubire, să merite iertare, Doar s-a’ncrezut în Tine, ieșind biruitor din moarte, prin meritele Tale. Ești Biruința ce-au văzut-o toți, și noi, prin degetul lui Toma, Dar uneori suntem de goana timpului răpiți, Și-atunci Te căutăm să-Ți vedem și cuiele și rana. Din degetul cel plin de’ngrijorări am vrea, S-alungi și azi din noi și îndoiala dar și teama. Ne-am strâns din nou și azi  în camera de sus, Să Te-auzim spunând iar:Pace vouă, Te căutam cu sete în orice rugaciune, Ce-o mijlocești spre Tatal, în orice glas, Ce-L laudă cu lacrimi și-atunci zâmbesc, Că nu pun doar degetul pe Tine ci pot sa Te iubesc, Hristosul viu și Domnul meu ce-L văd în fiecare suflet de frate și de soră. Acum Te vedem ca printr-o oglindă cu chip întunecos, Însă atunci când față în față ne vei chema Stăpâne, Din polii ce i-ai dat în lucru aș vrea să îți aduc un bun prinos, Să pot s-aud doar glasul Tău acel măreț și plin de duioșie: ,,Ți-am pregătit un loc la dreapta Mea…rob bun și credincios” Vino și stai acum pe tronul Meu…că ai lucrat credincioșie!   Autor: Gherasim Lenuta

Citeste mai mult

AI CUI SUNTEM?

AI CUI SUNTEM? Suntem ai Tăi; ne prețuiești Simțim că ești cu noi pe cale Trimiți, mereu, lumini cerești Și melodii instrumentale. Suntem ai Tăi; ne-ai scos din vid, Ne-ai îmbrăcat cu fericire Ne-ai dat un fundament solid Pe care scrie:”MOȘTENIRE” Suntem ai Tăi; nu vrem stăpâni Învinși de patimile firii ‘Nălțăm, convinși, ambele mâini Spre-altarul drag al răsplătirii. Suntem proprietatea Ta Să ne răpească nu-s în stare Acei ce nu-Ți pot slavă da Și n-au crezut în vindecare. ”Suntem ai Tăi…suntem ai Tăi” Așa cântăm, așa vom zice Nu vrem tumultul altor căi, Vrem Legea Ta să se aplice. Suntem ai Tăi; plătit-ai preț Cum nimeni n-a plătit vreodată Ca în dogoare și-n îngheț Să știm că vine o răsplată. Că singuri nu vom fi nicicând E rezultatul înfierii Azi orice simț și orice gând Ne-arată zorii Învierii. George Cornici

Citeste mai mult

Alfa și Omega, Dumnezeu

Ocean de dragoste şi har Ce se revarsa din Calvar Îmi umple-ntreg sufletul meu De pacea şi de harul Său; Mă face laude mii să cânt Şi ca în zbor să mă avânt Către eternul infinit Acas’, la Tatăl meu iubit.. Cine e Marele Păstor Şi Marele meu Creator? Acel ce-n braţe m-a luat Şi viaţa-n mine a suflat. Şi nu la întamplare sunt Aicea jo,s pe acest pământ Eu am un scop, şi telul meu E să-L slăvesc pe Dumnezeu Să fiu ca El, cum El mă vrea Mereu la dispoziţia Sa Lucrând umil cu ce mi-a dat Spre slava Tatălui bogat. Din ceruri, din hambarul Lui Eu simt belşugul Harului Şi mierea Duhului cel Sfânt Care mă face să Îi cânt. Cine-i mai mare decât El? În Univers, şi sus în cer Cine e Tatăl Creator Stăpânul veşniciilor? Nu-i nimeni altul ca şi El În Univers, sau sus în cer El e eternul infinit Fără-nceput, fără sfârşit. El e eternul Dumnezeu Alfa și Omega, Tatăl meu Sunt fiul Său, răscumpărat Prin Domnul meu, Mielul junghiat. În viata mea se-ntrepătrund Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Sfânta Treime, Dumnezeu! Viaţa în ceruri, sensul meu!…

Citeste mai mult

Mâna Ta

Mâna Ta, Mâna Ta izbăvitoare, Cu ea Doamne, m-ai salvat. Scris-ai atuncea, iertare, Doamne… Fiu de Împărat. Mâna Ți-ai întins spre mine Numele… Tu, mi-ai strigat. Mi-ai făcut așa mult bine Doamne, cum n-am meritat! Isus… Harul Tău, Stăpâne, A coborât la mine jos. Numai mila Ta… mă ține Sus, pe Stâncă, curajos. Mâna Ta, mâna Ta, Isuse, Cu putere m-a îmbrăcat. Să simt toate cele spuse În Scriptură ce-ai lăsat! Tot ce Doamne ai vorbit La popor și frații Tăi, Până azi s-a împlinit Peste ape, munți, și văi. Mâna-Ți cea ocrotitoare De rău, Ea ne-a apărat. Îngerii… stând pe cărare, Așa cum i-ai îndrumat! Mulțumim de-a Ta iubire Și de Haru-Ți, minunat. De Izvor… de Apa Vie, Viața nouă ce ne-ai dat. Amin, Amin!   Autor: Doina Ketterer

Citeste mai mult

Te slăvesc în toate

Te slăvesc în toate Din coarda inimii Îți cânt Cântări de laudă Stăpâne. Prin ele la cer mă avânt Mă simt că-s lângă Tine. Asta-mi doresc  mereu Să Te slăvesc în toate. Pe Tine, Doamne, Domnul meu, Să Te am tot mai aproape! Mi-ai dăruit…”Lumina Ta” Și-o pâine, carte și bucate. Și soarele de-a mă scălda… Tu, Te-ai gândit la toate. Ai dat și peste ce-am cerut Din bogățiile-Ți cerești. Tu ai știut ce n-am avut: Să-mi Fiii… tată și mamă! Prin glasu-Ți ce mi-ai dat, Te laud Doamne-n toate. Și pentru Haru-Ți minunat, Că de Tine… am eu parte. Las coarda inimii și-n noapte Să-Ți cânte laude prin duh. În noapte-ascult ale Tale șoapte Ce mângâie în Duhul Sfânt! Amin, Amin!   Autor: Doina Ketterer

Citeste mai mult

Eşti Domnul cel etern şi viu

Eşti Domnul cel etern şi viu Eu mă închin cu bucurie Şi-Ţi mulţumesc, o, Domnul meu Tu-mi dai putere şi tărie Să Te slujesc, bun Dumnezeu. Eşti steaua călăuzitoare Eşti ţinta mea, în orice zi În viaţa asta trecătoare Te voi urma, orice ar fi! Nu eşti un Dumnezeu de piatră Eşti Domnul cel etern şi viu, Eşti Tatăl, Care niciodată N-o să mă lase în pustiu. Cu dragoste mă vei conduce Cărarea îmi va fi curată, Căci ochii mei vor să apuce Să vadă faţa Ta, odată… Am înţeles a Ta chemare Cu Tine, voi călători Chiar de-am să trec prin încercare Eu Doamne, tot Te voi iubi! Căci ştiu că şi Tu mă iubeşti Chiar când greşesc, Tu eşti milos Cu braţul Tău mă ocroteşti Domn al luminii, bun Hristos. Amin Autor: Florența Sărmășan

Citeste mai mult