Cine te salvează?

Cine poate să cunoască, adâncul inimii rănite?
Câte lacrimi pot ascunde, suspinele negrăite?
Dacă nu Isus Hristos, cine te salvează?
Aleargă iute la cruce, unde iubirea vibrează.

Tu, cel ce stai în noapte, cerșind mângâiere,
Să știi, a tale păcate, intensifică a ta durere.
În vorbe mute, sub izvorul tău de suferință,
Pleacă-te la cruce, cu smerenie în pocăință.

Purtând pe umeri povara unor vicii amare,
Te-ai afundat în deznădejde, în a firii tare.
Ducând lupta de unul singur, e trudă vană,
Cheamă pe Domnul, să pună balsam pe rană.

De crezi că totul e pierdut, alungă teama,
La planul Lui de mântuire, ia bine seama,
El, Isus pentru tine are salvarea pregătită,
La Golgota mântuirea ta, a fost desăvârșită.

”Ferice de cei flămânzi şi însetaţi
după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!”
Ferice de cel ce se pleacă la cruce smerit,
Cu o inimă curată, va fi mântuit.
Amin!

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *