Copiii laudă pe Domnul

Răsună glasuri cristaline
Ce-nalţă Doamne pentru Tine
Un imn de slavă şi mărire
O jertfă plină de iubire.
Cu-atâta bucurie-Ţi cântă…
Chiar timpul s-a oprit şi-ascultă
Cântarea ce se-nalţă sus
La tronul Mielului Isus.
Cu ochii mari, strălucitori,
Purtând în inimă comori,
Copiii noştri Te slujesc
Tot ce-au mai bun Îţi dăruiesc.
Te rog priveşte către ei
Căci sunt, Isuse, mititei,
Ajută-i să-nţeleagă ce-i bine, ce-i frumos,
În casa Ta s-ajungă străjeri a lui Cristos!

Autor: Maria Luca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *