Daniel – Vedeniile şi tălmăcirile lui Daniel continuă

Şi cărţile mari s-au deschis
Iar judecata se ţinea:
Cornul cel mic multe a zis
Dar fiara cea mare murea.

Ei trupul i-a fost aruncat
Şi flăcărilor a fost dată,
Pe cele trei le-au dezbrăcat
Şi-a lor putere a fost luată.

Viaţa li s-a îngăduit
Cândva, pân’ la un ceas anume
Şi acum pe nori a apărut
Un Fiu, cum nu se poate spune.

Spre Cel îmbătrânit mergea
Şi-n faţa Lui a fost adus,
Slavă, putere căpăta
Şi pe popoare le-a supus.

Popoarele toate-l slujeau.
In Veşnicie El domneşte.
În faţa Lui se închinau.
A Lui putere dăinuieşte…

Proorocul era tulburat
De tot ce-n faţa lui vedea,
În duh era înspăimântat
De tot ce i se arăta.

Apoi proorocul a-ntrebat
Pe Omul care acol’ stătea,
Să-l lămurească, l-a rugat,
De toate ce se petrecea.

Şi Omul, lui i-a explicat
De tot ce-n faţa lui vedea…
În duh era înspăimântat
De tot ce i se arăta.

La sfinţii Celui Preaînalt
Li se va da o Împărăţie
Cum nicicând nu a existat
Şi nici nu are să mai fie.

De a patra fiara a-ntrebat
-Ce avea totul deosebit-
De războiul ce l-a creat
Şi pe cei sfinţi i-a biruit.

Iar Cel de zile îmbătrânit
Dreptate sfinţilor le-a dat.
Fiara cea mare a doborât
Şi-n flăcări trupul i-a lăsat.

Ea era tot o împărăţie
Ce pe pământ va stăpâni.
Pământul distrus o sa fie;
Cu colţii ei îl va zdrobi.

Din ea se nasc împărăţii
-Zece la număr se vor naşte-
Iar cea mică va doborî
Altele trei când se vor naşte.

Vorbe de hulă va rosti
Asupra Celui Preaînalt.
Pe sfinţi ea îi va asupri;
Va fi rea si grea de-ndurat.

Şi două vremi şi jumătate
Pe sfinţi ea îi va stăpâni,
Apoi vine o judecată
Şi totul se va prăbuşi.

Iar marile împărăţii
Celui Preaînalt se vor da
Şi-o împărăţie mare va fi
Care în veci va exista…

După ce toate le-a văzut,
Proorocul era turburat.
În al său cuget s-a gândit,
Chiar şi faţa i s-a schimbat.

Tot ce-a văzut el a păstrat
În inimă, de învăţătură.
De toate el s-a minunat
Apoi le-a spus cu a sa gură.

Autor: Florenta Sarmasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *