Deplină încredere

ÎNCREDERE DEPLINĂ

Încercat-au să răstoarne
Crezul nostru-n Nemurire
Mulți dușmani și mulți argați
Ai regatului infam
Dar tăria câștigată
Din Scriptură și slujire
Ne-a purtat spre biruințe,
Ne-a păstrat în sfântul neam.

Nu am șovăit pe cale
Domnul vieții-a fost cu noi
El a nivelat terenul
Spre viața de apoi
Când furtuni au apărut
Să producă devastare
El la timpul oportun
Ne-a adus eliberare.

Am trecut prin labirinturi
Cu necazuri și-ncercări
Și-am ieșit fortificați
Să înfăptuim lucrări
Nici o clipă pe traseu
N-am trădat Răscumpărarea
Zilnic suntem acuzați
Dar nu părăsim cântarea.

Când ne-au prezentat minciuni
Îmbrăcate-n strălucire
Le-am vorbit despre-un Stăpân
De-unde vine fericire
Cu convingere deplină
Proclamăm identitatea
Ne ghidează spre Liman
Harul și divinitatea.

Pilde vii ne sunt profeții
Care-au stat la datorie
Vrem în urmă să lăsăm
Pentru mulți o mărturie
Nu dorim o alianță
Cu puterile terestre
Numai spre Împărăție
Vom deschide noi ferestre.

Prin încredere deplină
Dobândim răsplată-n Slavă
Ne-am desprins de un sistem
Care strânge scrum și pleavă
Pe o mare-nvolburată
Navigăm spre veșnicie
Aducând recunoștință
Celui plin cu dărnicie.

George Cornici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *