Dumnezeul Îndurărilor

Dumnezeul Îndurărilor

Noi te slăvim Stăpâne, o veșnic Creator!
Deșii suntem tărână, Tu ești nemuritor…
Tu Sfânt izvor de viață și foc mistuitor,
Iar noi suntem copiii, spre cari privești cu dor,
Sub ale Tale aripi ne strângi ocrotitor,
Tu cari esti plin de milă, Te arăți îndurător,
Ne izbăvești din clipe grele, Măreț Stăpânitor.

Când cerul îti cântă slavă, cu îngerii în cor,
Îți mulțumim cu lacrimi o Domn al tuturor,
Și îngenunchind ‘naintea-Ți o spunem tuturor,
Nouă ne-ai dat iertarea și viața așa ușor,
Dar Fiul Tău și-a dat viața, al ‘nost mântuitor,
Și-a înviat la dreapta slavei, unde-i mijlocitor.

Când Duhul Sfânt mijlocește suspine negrăite,
Cu harul se coboară prin limbi de foc preasfinte,
Noi mistuiți de-a Ta curată , iubire minunată,
Te contemplăm de-a pururi, pe Tine Sfinte Tată!

Se cutremură ființa în cântul cari se înalță,
Să poarte mulțumirile până la Tronul Sfânt,
Și să străbată Cerul cântarea înalțată,
Când ai Tăi fii îngenunchează lăcrimând,

Ne desfătăm cu bunătatea ta nemeritată,
Gustând aceste dulci, înalte simțăminte,
Ce copleșiți nu le putem descrie în cuvinte,
Și te rugăm în simfonia de fericire sfântă,
Vino să ne îmbraci în haine noi și sfinte,
Fă să renască pe vecie, această viață toată,
Căci Duhul Tău e apa vie, care izvorește,
Din pieptu-n care bate o inima, curată.

Și inima ce-n mâini o înalțăm spre cer, a fost doar ieri pământ,
Dar azi a renăscut din Duh, prin jerfa lui Isus, când se ruga plângând,
Și cu suspine negrăite Duhul mijlocea, ca trupul să devină templul Său cel Sfânt,
Ca mijlocind și noi din el, să vestim în lume Împărăția ce va venii curând,
Ca frații noștri cei pierduți să se întoarcă azi, la Dumnezeu zburând,
Să-l lăudăm cu toții pe Dumnezeul Nostru, în numele Fiului Său cel Sfânt,
Noi astăzi te slăvim, Bun Tată, prin al Tău Bun Duh Sfânt,
Crezând în Tine Iubit și Sfânt Părinte, cu toată umilința,
Înaintea Ta ne aruncăm Stapâne, cu fața la pământ!

Aleluia! Domnul nostru vine!
Să ne înălţăm şi inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer,
(Plângerile lui Ieremia 3:41).
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
(Psalmul 91:4)
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.
Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El.
(Ioan 7:38,39)
Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
(Ps. 34:8)

Ioan Moldovan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *