Eclesiastul – Solomon cugetă la tot ce este sub soare

Şi Solomon a cugetat
La înţelepciune s-a gândit
Şi seama bine a luat
Că ea, e de nepreţuit

Cel care are înţelepciune
Totul, ştie să preţuiască
El înţelege ce se spune
Şi ştie, să o folosească

Ca muştele care acresc
Un untdelemn care e bun
Pe cei deştepţi îi biruiesc
Acel, care este nebun

La omul ce mintea-i lipseşte
La toţi, le spune că-i nebun
Cel înţelept îl ocoleşte
Cată, să meargă pe alt drum

Când cel care e la putere
Mânios, înspre un om priveşte
Chiar dacă a lui teama nu piere
De e statornic, izbuteşte

Şi un alt rău ce e sub soare
E de la cel ce cârmuieşte
Când nebunia este mare
Doar, la putere se gândeşte

Şi în dregătorii înalte
E pusă acum, nebunia
Totu-i schimbat, acum se poate
Jos, ca să fie bogăţia

Sunt robi care umblă călare
Şi voievozi, ce merg pe jos
A ajuns totul o mirare
Căci totul, este-ntors pe dos

Dacă un om o groapă sapă
Şi pentru alţii o pregăteşte
Se va-ntâmpla chiar el să cadă
Chiar el, în ea se prăbuşeşte

Iar cel care un zid îl surpă
De şarpe el, va fi muşcat
Iar cine sfarmă piatra multă
Se va răni, cu adevărat

Totul se poate aşeza
Dacă, există înţelepciune
Dar cel nebun cu gura sa
Necazul, peste el îl pune

Cel ce trăieşte în nebunie
Aruncă vorbe fără rost
El nu ştie ce are să fie
Şi ce va fi, după ce-a fost

Trudă nebunului e grea
Pentru acel, ce minte are
Când merge pe cărarea să
Pentru cel drept, e o apăsare

Iar ţara în care împărăteşte
Un voievod nejudecat
Doar de necazuri se loveşte
De ele au parte, ne-ncetat

Sau un copil dacă conduce
La fel, ţara este lovită
Necazuri multe îi aduce
Căci mintea lui nu e-mplinita

Dar ţara în care împăratul
E chibzuit şi drept în toate
Deştept ca el nu este altul
Lucrul ce-l face, îl socoate

El nu se dedă la beţie
Şi hrană bună foloseşte
Se vede a lui măreţie
El, cu putere se-ntăreşte

Când omul stă şi leneveşte
În casa grindina-i pătrunde
Iar când din munca se opreşte
Din cer, începe să îl ude

Nu blestemă pe împărat
Căci vorba ta la el ajunge
Atunci el va fi supărat
Şi casa ta, o va distruge.

Autor: Florenta Sarmasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *