Întoarce-te!…

Întoarce-te la Domnul cu credințā,
Cā El nicicând n-a obosit iertând.
Vāzându-ți lacrimile de cāințā,
El îți hrānește sufletul flāmând…

Sufletul tāu sā-L caute pe Domnul
Atâta timp cât poate fi gāsit;
De fārdelege sā se lase omul
Și prin Cristos sā fie izbāvit!

Doar în Isus Cristos gāsiți iertare-
Popoare,neamuri,oameni de-orice fel-
Cāci Dumnezeu,în marea Sa-ndurare,
Ne-a mântuit și ne-a chemat la El…

Chemați-L câtā vreme e aproape,
Cuvântul Sfânt al Sāu sā-L ascultați!
Cu sete sā veniți la limpezi ape
Toți cei trudiți și cei împovārați!

Autor: Laura M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *