Isus e Ușa mântuiri

Am primit acum îndemnul, de aceea am vorbit,
Despre clipa și momentul, când la cer voi fi răpit,
Căci eu nu mi-am pus nădejde pentru veacu-acesta rău,
Ci aștept cu-nflăcărare să se-ntoarcă Domnul meu.

El mi-a zis prin Sfânta Carte, Biblia, Cuvânt cu viață,
Cum vor fi acele clipe când îl vom vedea în față,
Cum pe nor cu mare slavă, însoțit de harul Său,
Tot pământul față-n față va vedea pe Dumnezeu.

Însă cei ce au pe Domnul ca Stăpân și Împărat
Vor trăi atunci momentul care este așteptat;
Zice Domnu că-ntr-o clipă, pe moment vom fi schimbați,
Îmbrăcați în trup de slavă, către ceruri înălțați.

Celor care n-au credința care-i scrisă în Scripturi,
Le va fi cu neputință să se suie-n carul Lui,
Căci așa ne spune Duhul: ca-nainte de potop,
Când disprețuiau pe Domnul, cu desfrâuri și cu joc.

Noe a făcut apelul, când zidea atunci o arcă
Însă n-au crezut pe Domnul și s-au cufundat în apă;
Lot, la fel pe vremea lui, le-a adus duios chemarea,
Dar credeau că a glumit, n-au primit în dar salvarea.

Dar prorocii din Vechime,  câte lupte au purtat
Ca să ducă cu iubire tot mesajul revelat?
Dar puțini aveau credința, ca să poată fi salvați,
Tot așa va fi și-n clipa când la cer vom fi luați.

Căci așa vorbește Mielul: nici un lacom de avere
Nu va-ntâmpina pe Domnul la întâia înviere,
Nici un hoț nu trece puntea prin uriașul stăvilar,
Nici cei ce nu au credința, nici un sodomit curvar.

Nici cei ce urăsc vreun frate și-l vorbesc mereu de rău,
Zice Domnul, că nu poate fi în Cer cu Dumnezeu,
Nici acei cu duh de ceartă, pizmuind mereu pe altul,
N-au să vadă niciodată, sus, în cerul Său, Palatul.

Nici acei ce cred că yoga le aduce mântuire,
Sau că Mahomed, sau Buda îi va duce-n veșnicie,
Nici Confucius, nici Iehova, nici un nume altul nu-i
Ca să poți intra în slava, sus, pe poarta cerului.

Numai Unul singur este, care-aduce mântuirea,
Cel ce vine, Cel ce este, Cel ce a făcut zidirea,
Nu există nici un nume, care să fi fost sub soare,
Ce aduce mântuire, viața cea nepieritoare.

Este doar un singur Nume, care se poate numi,
Unul singur e în stare să Te poată mântui,
Numele Lui e Cuvântul, e Isus Hristos, Mesia,
Cel ce a urcat Calvarul pentru toată omenirea.

Dacă vii și tu la Cruce și te lepezi de păcate,
Dacă plângi și ai regrete, pentru viața ta din noapte,
Dacă vii cu pocăință la Golgota, la Isus,
Domnul îți va da credința, și viața cea de sus.

Ori și cine ești ascultă sfatul Marelui Zidar:
Stai o clipă și, în rugă, te îndreaptă spre Calvar!
Orișiunde ești, te roagă lui Isus- vei fi salvat;
El îți dă o viață nouă, curățită de păcat!

Amin.

Autor: Mihalca Inut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *