Isus, Jertfa ispășirii

Mare har au toți aceia care astăzi au un semn
Că Isus, Mântuitorul, a fost pironit pe lemn.
Lemn de groază și durere, cu fiorul morții greu,
Răstignit pentru păcate, El, Fiul lui Dumnezeu.

Câți sunt oare înțelepți  să priceapă taina ei?
Ce putere se ascunde în spatele dragostei?
Jertfa sfântă și curată, Omul cel mai glorios,
A fost țintuit pe cruce pentru omul păcătos.

Cine poate să priceapă gândul cel mai minunat:
Dumnezeul sfânt din slavă într-un Om S-a întrupat?
El S-a dezbrăcat de slavă, de lumina strălucită
Să aducă omenirii pilda cea mai potrivită.

El, Luceafăr de lumină din eternul Paradis,
Dumnezeu din veșnicie care cerul l-a întins.
La Cuvântul Lui, lumina, astrul mare, glorios,
Stă pe cer cu strălucirea unui mire bucuros.

Nu-s cuvinte pe pământ între oameni muritori
Să descri’ ce frumusețe și ce lucruri, ce splendori
Când purta Isus cununa, strălucitul Împărat,
Pe un tron de slavă plin, veșnic binecuvântat…

Și acum privești în urmă, Betleem, un sat unic,
Dintr-o iesle se ridică Cel mai minunat Tătic.
Mă-nfior privind acolo: iesle, semn sărac, umil;
Simplitatea lui Mesia, Dumnezeu, un Om copil.

Ce lucrare minunată Dumnezeu ne-a arătat.
Cel smerit e sus în slavă pentru veacuri Împărat.
Plida cea mai minunată ce a cunoscut Cuvântul,
El acum e Domn în  slavă să cunoască tot pământul.

Dacă vrei să fii părtaș, să domnești și tu la fel,
Vino azi și tu la Domnul, la Cel Sfânt, Emanuel.
Lasă tot ce e murdar ce te face întinat.
La Golgota-n sânge sfânt poți să fii și tu spălat.

Nu priviți ca într-o poză, o icoană, ci-n Cuvânt.
Înțelegeți ce ne spune Dumnezeul nostru sfânt.
El a fost ca Miel de Jertfă, a murit, a Înviat
Și acum mai cheamă Domnul din ruină și păcat…

Veniți azi să fiți salvați și cu Tatăl împăcați.
Lupta sfântă să luptați ca să fiți cu Isus frați.
Și atunci când vom pleca de pe glie, din război,
Să putem străbate bolta înspre cer ca oameni noi.

Autor: Mihalca Inut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *