Isus, Mântuitorul lumii

Să ştie azi întreaga omenire
Şi tot ce este viu pe acest pământ,
Că sus în cer avem un Domn, un Rege
Născut ca om, din Dumnezeul sfânt.

Isus e raza caldă de lumină
În bezna de întuneric şi păcat.
Străpuns de suferinţă şi durere
A înviat din morţi şi S-a înălţat.

De sus, de lângă Tatăl sfânt veghează
Cu milă peste neamul omenesc
Şi Îşi revarsă bogăţia de îndurare
Spre toţi acei ce cred şi Îl iubesc.

Este Păstorul sfânt ce păstoreşte
Şi peste buni şi peste păcătoşi.
Isus e viu, în cerul ’nalt trăieşte
Şi-n inimile celor credincioşi.

El este un hotar de referinţă
Pentru trecutu-ntunecat sau glorios.
Căci a-mpărţit istoria în două:
„Mai înainte” şi „după Hristos”.

S-au scurs două milenii şi mai bine
De la acest dumnezeiesc eveniment
Dar noi Îl aşteptăm ca să revină,
Cum a promis în Noul Testament.

 

Autor: Laura Dinescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *