Izvorul vieții

Curge râul iubirii din izvorul vieţii,
Susurul te cheamă pe undele calzi,
Lumina te inundă în zorii dimineţii,
Domnul te cheamă la viaţă, azi.

Călătorule puneţi în El nădejdea,
Barca vieţii tale o conduce Isus.
În ascultare afla-vei încrederea,
Zbura-vei la stele, tot mai sus…

Suferinţa e motorul rugăciunilor,
Ce alimentează puterea credinţei,
Energia din adâncimea poruncilor,
Dă forță dumnezeiască sfinţeniei.

Principiile divine sufletul însoţesc
Relaţia cu Domnul e mai profundă.
Ispitele să lovească nu îndrăznesc,
Iubirea de Domnul, inima-ţi inundă.

Obârșia firii tale dispare cu totul,
În viaţa ta, nu mai intră fărădelegea,
Originea tăriei tale este în Domnul,
El face din tine cea mai nobilă stea.

Harul iubirii îţi schimbă gândirea,
Râul vieţii te poartă pe raze calzi,
Te cheamă puterea ce-o dă jertfirea,
Pe undele iubirii divine, vino azi.

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *