Mai lasă Doamne peste această țară

Mai lasă Doamne peste această țară
Din nou harul Tău ca o nouă primăvară
Economia țării prin cinste să prospere
Și oamenii de jos din nou mai mult să spere.

Căci Tu dai țării belșug și binecuvântarea
Și aduci veselia  peste toată suflarea
Înalți pe cei drepți în dregătorii înalte
Și prin ei  aduci bunăstare și prosperitate.

Ogoarele din nou le faci ca să rodească
Și oamenilor le dai putere să muncească
Fă ca cinstea să rodească în această țară
Existența și viața tuturora să fie mai ușoară.

Șă nu mai fie hoți și oameni disperați
Nici locomi de averi de pofta lor purtați
Nici dregători corupți căzuți în stricăciuni
Nici oameni păgubiți prin lege și înșelăciuni.

De aceia Tată Bun și Sfânt din ceruri
Ascultă-ne rugăciunile și-n aceste vremuri
Fă să avem în această țară slujbe fără asuprire
Să nu ne dezonoreze cei ce merg în rătăcire.

Să nu ne mai ia viața și s-o calce în picioare
Și cuvinte care aduc sufletului dărâmare
Vrem o viață cu dreptate făr a mai fi păgubiți
Și în pace să muncim să fim cu toți mulțumiți.

Să ascultăm mai bine șoapta Duhului Tău Sfânt
Și lumina să pătrundă în orcine prin cuvânt
Ca orcine să rămână înseninat și respectos
Și cu dragoste-n viață să-l urmeze pe Hristos

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *