Mai presus de toate, veșnicia

Pentru o clipă, timpul s-a oprit în loc,
Ad-hoc, iar mintea mea și inima vibrând,
Se-ndreaptă către Tine, fremătând,
Cu mulțumiri, cu lacrimi în priviri,
Acum când înserarea mă-nconjoară,
Pentru a câta oară? M-aplec în rugăciune,
Căci Doamne, vreau a-Ți spune,
Să Îți reverși a Ta iubire, peste întreaga omenire,
Să pui în fiecare suflet compasiune,
Înfăptuiește iarăși Tată, o minune!

Să creadă lumea iarăși în Scriptură
Și să se lepede de ură, falsitate,
Doctrine, obiceiuri, surogate,
Atâta suferință peste tot,
Deși-s sfârșiți și simt că nu mai pot,
Nu se evaluează și nu se întristează,
Ci caută scuze și dau vina,
Pe un coleg, pe-un frate, pe vecina.

Există-un “altul” mai mereu,
Ce-i vinovat, chiar Însuşi Dumnezeu,
Cum spun câțiva-i direct răspunzător,
De-al lor declin, de boală, sărăcie,
Deși nu au nici o simbrie,
Nici nu-și doresc trudă, sudoare,
Mai bine tolăniți la soare,
Dar prea puțini știu că-n Cuvânt,
Scrie că omul pe pământ,
Este dator ca să muncească,
Să-și are glia strămoșească,
Iar cel ce-i leneș, motivat,
Ce-și face zilnic un Sabat,
Să nu mănânce!

În zilele din urmă, prea depărtat de turmă,
Va fi lăsat, uitat, căci nepăsarea,
Face mai mare depărtarea…
„Umpleți-vă de Duh”, se spune,
Mai fă Isuse, astăzi o minune!
Sunt prea mulți “Toma” pe planetă,
Sunt Bartimei, bogaţi, Zachei,
Necredincioși şi răi, ca vai de ei,
Orbi, vameși, farisei și îngâmfați,
Fă-i Doamne prin credință frați,
Căci ai murit Isus Preasfinte,
Noi să primim învățăminte,
Să acceptăm în umilință,
A Ta jertfire, prin credință.

Să ne smerim, să-Ți ducem dorul,
Căci Tu ești Viața, viitorul.
Vrei să trăim armonios și cu folos,
Aicea jos, în sfântă ascultare,
Din Biblie să facem desfătare,
Iar roada Duhului să triumfeze,
Trăirea noastră să o corijeze,
Să fim mai buni, mai blânzi, mai iubitori,
Să ne-mbrăcăm cu-a raiului splendori,
Să nu uităm nicicând a face-un bine,
Să ștergem lacrimi, s-alinăm suspine.

Acolo unde rana este-adâncă, grea,
S-o legi prieten, chiar cu mâna ta!
Și de-i vedea sărmani, stând la răscruci,
Să-ți lași amprenta, crucea să le-o duci,
Căci în final, te-așteaptă o cunună,
E cea mai minunată “Veste Bună”,
Ea nu se va usca, nu va pieri nicicând,
Căci e promis în Noul Legământ,
“Acel ce crede-n Mine-i mântuit!”

Ce mai aștepți? Isus și pentru tine S-a jertfit,
A suferit! Acceptă-L azi în viața ta,
Cu toată inima şi vei vedea,
Cum Tatăl tău și-al meu,
Al nostru Creator și Dumnezeu,
Prin Duhul Său cel Sfânt,
Lăsat ca mângâiere pe pământ,
Îți va aduce pacea, bucuria
Și mai presus de toate, veșnicia!

Autor: Luci Boltasu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *