Mai vino Doamne cu vestirea!

Mai vino Doamne cu vestirea
Cuvântului preasfânt de pace,
La lumea aceasta ce-ai iubit-o
Şi totuşi în rău se complace,
În preasfântul Duh trezeşte-o
Din al păcatului somn greu,
Cât încă-i timp de mântuire
Şi de întoarcere la Dumnezeu!

Mai vino Doamne cu vestirea
Evangheliei spre pocăinţă,
Cât harul Tău încă mai este
Şi pe pământ mai e credinţă,
Şi fă, ca slujitorii Tăi să fie
Păstori la lucru, cu-nfocare,
Căci zilele, se tot scurtează
Spre-a încheia, a Ta lucrare!

Mai vino Doamne cu vestirea
Cât dragostea Ta salvatoare,
Prin Jertfa sfântă din Calvar
E pentru toţi, răscumpărare,
Căci oricâte păcate,…fi-vor
Ea le acoperă,…chiar toate,
Prin sângele vărsat pe cruce
Garant spre sfânta eternitate!

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *