Născuţi din nou

Născuţi din nou voi să doriţi
Un lapte bun duhovnicesc
Căci aţi fost chemaţi ca să iubiţi
Trăind în adevărul cel ceresc.

Adus de Domnul nostru Isus Hristos
Ce a venit aici pe acest pământ
Să mântuiască pe orce păcătos
Prin ascultare de al Său Cuvânt.

Deci  lepădaţi dar orce răutate
Prefăcătorie,pizmă,vicleşug şi clevetire
Şi să doriţi acum cu scumpătate
Laptele duhovnicesc şi mântuirea.

Laptele prin care creşteţi voi
Şi mântuirea tuturor celor chemaţi
Căci voi sânteţi un sad de soi
Şi în dragostea Lui sânteţi voi păstraţi.

 

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *