Născuţi din nou din Dumnezeu

Născuţi din nou din Dumnezeu
Sântem chemaţi ca să slujim
Şi prin credinţă să pornim
În alergarea sfântă Tu şi eu.

Nu sântem stimulaţi de mânie
Ci noi în dragoste alergăm acum
Căci am băut din apa sfântă şi vie
Şi avem viaţă pe Sfântul Său Drum.

În Fiul Său găsit-am mântuirea
Şi dragostea care ne-a chemat la El
Şi ne-am găsit în harul Său menirea
Ca să împlinim măreţul Său Sfânt Ţel.

De aceea căutăm în toate
Lui Dumnezeu să-i fim plăcuţi
El ne-a mântuit din suferinţe şi păcate
Şi acum chemăm şi noi pe cei pierduţi,

La Fiul care mântuieşte
Să-i mântuiască acum din patimi şi păcate
Acum cât încă Dumnezeu binevoieşte
Să aveţi păcatele iertate.

Autor: Constantin Serciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *