Odă Iubirii Divine

Pe-a cerului boltă albăstrie
Doamne-aş vrea Iubirea mare,
Cu slove de-aur s-o pot scrie
În maiestuoasa Ei grandoare –
C-avem în Jertfa Sa salvare.

S-o vadă cerul şi pământul –
Şi lumile prea sfinte-astrale;
Să mediteteze cum Cuvântul
El ne-a croit spre stele-o cale
Slăvită-n imnuri de-Osanale!

Prin slovele de foc şi sânge
Să scriu Iubirea care a-nvins,
În cerul sfânt de a ne strânge
Prin jarul cel de foc nestins
Al dragostei ce ne-a cuprins!

În veci de veci, fie-I mărire!…
O! În viaţa-I cea fără sfârşit!
Că-i cu putinţă prin Iubire –
Cerul cel Sfânt de-a fi primit,
Prin planu-n care S-a jertfit!

Pe-a cerului boltă albăstrie
Cu slove-n aur scris aş vrea
Tot Universul Sfânt să ştie
Că S-a Jertfit sub cer Iubirea
În dar să ne dea mântuirea!

Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *