Ofrandă Ţie!…

Ofrandă Ţie!…

Ofrandă Ţie, Dumnezeule Ceresc
E tot ce am în suflet mai frumos –
Păstrat ca jertfa de un bun miros,
Şi în dreptatea Domnului Hristos
Cu care-a coborât din ceruri jos –
Ţi-aduc azi Ţie viaţa ce-o trăiesc
În ascultare, cel mai sfânt prinos!

Ofrandă Ţie,  Prea Sfinte Creator
Cântarea mea de laudă…’nălţată,
Ţi-aduc din inima-mi reînviorată
De Dragostea la Golgota arătată,
Ca mântuirea să ne fie asigurată
Prin Haru-Ţi iertător şi salvator
Ce-a anulat osânda blestemată!

Ofrandă Ţie, Prea Bunule Părinte
E rugăciunea mea de mulţumire,
Şi pentru cea mai sfântă izbăvire
Smerit, cu sufletul plin de iubire
Că-n Har…Tu mi-ai dat mântuire,
Vreau să urmez pe căi preasfinte
Ce pun în suflet stropi de fericire!

Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *