Omule ce stai în lume

Omule ce stai în lume, neâmpăcat cu Dumnezeu,
Meditează, te gândeşte, care este ţelul tău.

Viaţa este trecătoare, astăzi eşti şi mâine nu,
Pe-acest pământ nu eşti veşnic, ca un abur eşti şi tu.

Ce ţi-ai adunat în lume, totul este trecător,
Vor pieri când Domnul vine, ca să-Şi ia al Său popor.

Timpul este pe sfârşite, vino la Hristos acum,
Ieşi din lumea păcătoasă, hai pe-al mântuiri drum!

Azi te cheamă Domnul slavei, ascultă chemarea Lui,
Pocăieşte-te degrabă, este timpul harului.

Uşa încă e deschisă, harul nu s-a terminat,
Vino astăzi cu grăbire, de Isus tu eşti chemat.

Vino, vino, e chemarea, e glasul lui Dumnezeu,
El îţi dă în dar iertarea, astăzi este timpul tău.

Fii înţelept, te pocăieşte, până încă mai e har,
Căci curând vine răpirea, şi atunci va fi-n zadar.

Autor: Ica Dragoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *