Patria cerească

În drum spre Patria cerească
Prin Vestea Bună, am pornit,
Pentru că-n Ea am descoperit
Iubirea scumpă, părintească,
Prin care Doamne-s mântuit
Prin Singuru-Ţi Fiu răstignit,
Care-ai voit să se jertfească!

Să urc, cam greu este suişul
Şi piedici multe, de-s pe cale,
Nu m-or putea trânti la vale
De s-ar pune de-acurmezişul
Furtuni şi vânturi, în rafale
Voi trece-n marşuri triumfale,
Mi-eşti pavăza şi-acoperişul!

Spre ea-n credinţă voi merge
Că voi vedea pământul sfânt,
Că-n prea măreţul Legământ
Prin jertfă mi-ai dat a-nţelege
Că Patria, ce-a fost pierdută,
Va fi prin har,… iar revăzută
Domnind în ea, unica-Ţi Lege!

Legea cea scumpă, a Iubirii
În guvernarea cea cerească
Din creaţia Dumnezeească,
Ce-a stat ca suport mântuirii
Prin actul sublim al jertfirii,
Spre-a opri răul nenorocirii,
În veci el să nu mai renască.

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *