Pocăință cale dreaptă

Pocăință cale dreaptă, ce-a mai sfântă și curată,
Calea către cerul sfânt, către Domnul bun și sfânt,
Drum cu lacrimi din iubire, pentru cei ce vin la Tine,
Drum cu lacrimi și regret, pentru cei ce te-nțeleg.

Pocăință de păcate, cu regret de vi se poate,
Ca să scapi să ieși din noapte, să le lași în urmă toate,
Pocăința este calea, ce-a mai bună dintre toate,
Ea oferă garanția, că tu ești salvat de moarte.

Pocăința nu-i un cult, nici o sectă inventată,
Este calea către Domnul, de Isus a fost trasată,
Când Isus Hristos, Mesia, Domnul binecuvântat,
Și-A-nceput propovăduirea, pocăință a strigat.

Pocăițivă căci iată, va veni Împărăția,
Și de nu e pocăință, nu ai parte cu Mesia,
Fără pocăință frate, fără nașterea de sus,
Nu se poate, nu se poate, să ajungi în cerurii sus.

Pocăința nu-i din lume, pentru ea este mister,
Pentru alți nebunie, pentru noi ne duce-n cer,
Pocăința-i foarte clară, este scrisă în Scripturi,
Ea nu este o poreclă, ci sunt sfinte-nvățături.

Ea te-nvață cum să fi, să fi sfânt să fi curat,
Să te depărtezi de rău, și de tot ce-i necurat,
Pocăința este darul, cel primim din cer de sus,
Prin jertfirea de pe cruce, și prin moartea Lui Isus.

Căci în urma auziri, noi primim în dar credința,
Ce transformă viața noastră, asta este pocăința,
Căci căința e o stare, de regret de întristare,
Ce aduce-o pocăință, și mai bună și mai mare.

Pocăința e poruncă, nu-i o vorbă din popor,
Căci și Popa mai vestește, pocăință la popor,
Pocăința nu-i o vorbă, este drumul cel curat,
Este calea curăției, de tot ce e întinat.

Pocăința e procesul, ce sfințește orice minte,
Și te face să-nțelegi, lucrurile cele sfinte,
Ea îți dă în dar lumina, ea te face să-nțelegi,
Căci prin har și prin credință, vom trăi în veci de veci.

Deci cuvântul pocăință, nu-l zic eu că sunt creștin,
Ci Isus Hristos, Stăpânul, ce Domnește-n veci, amin,
Cine lasă lumea toată, cine viața și-o urăște,
El aceasta dovedește, atunci când se pocăiește.

Doamne binecuvântează, orice minte orice om,
Să-nțeleagă și Cuvântul, care la creat pe om,
Să se-ntoarcă fiiecare, din cursele celui rău,
Cu credință din iubire, să vină la Fiul Tău.

Autor: Mihalca Inut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *