Punga cu doi banuți…*

Isus stătea-n picioare
Privind la cei bogați
Ce-n templu la intrare
Intrau pe poarta mare
Cu banii numărați…

Și cu mărinimie
Prisosul aruncau
Din pungile doldora
În văzul tuturora
Fiindcă bogații-aveau

Trânteau în visterie
Cu mândru zăngănit
Din pungile lor banii
Să vadă toți sărmanii
Că legea-au împlinit…

O văduvă săracă
Veni și ea la rând
Și deschizând punguța
Apucă cu mânuța
Cei doi bănuți plângând…

Punând in visterie
Cei doi bănuti ai ei,
Spre Dumnezeu pioasă
Privi și ea sfioasa
Ca toți ceilalți iudei…

Mișcând ușor din buze
Rosti o rugăciune
Ca Dumnezeu să treacă
Și fapta ei săracă
În cer la fapte bune…

Isus, știind femeia
Că-i văduvă, a spus:
Ea a adus cu sine
Mai mult decât oricine
Toți banii și i-a pus!…

Căci toți ceilalți cu fală
Din pungă-au aruncat
Văduva, sărăcuța
Ea și-a adus punguța
Nimica n-a păstrat!…

De-atunci predicatorii
Pe văduvă cinstesc
Vorbesc de ea de bine
Ca ea să fie-oricine
De bine o vorbesc!…

Căci doi bănuți și-o pungă
Adusă la ISUS,
E cât o bogăție
În sfânta-mpărăție
Așa cum El a spus!…

Autor: George Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *