Răspunde chemării

Isus mai aşteaptă să vii
Copile, ia bine azi seama.
Nu umbla nopţile târzii,
Pe care îţi vine pierzarea.

Ascultă-I tu glasul
Plăpând şi duios
Priveşte-L pe Domnul,
Pe Fiul Cristos.
Ce strigă spre tine
Să fii bucuros.

„Slăvit să fie Domnul!

La Isus, ia bine seama
Căci El… te-a chemat,
Să mergi pe calea dreaptă.
De vrei să fii salvat.

Răspunde-I chemării
Şi dragostei  Lui
E ceasul trezirii…
E vremea Domnului
Aminte acum tu să iei,
La glasul Tatălui.

„Slăvit să fie Domnul!

Chemarea să fie în inima ta
Legământul cel sfânt cu Isus.
Hai, vino degrabă şi nu-ntârzia,
Când auzi glasul Celui de sus.

Apleacă-ţi genunchii acuma tăcut
La crucea Sfântă a-ndurării
Unde Isus, a fost răstignit
Să spele păcatul pierzării.
Plătind cu moartea, iubirea Sa
Cu ziua Sfântă a-nvierii şi-nălţării.

„Slăvit să fie Domnul în veci!

Autor: Doina Ketterer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *