Recoltarea

Pornit-am astăzi în lucrare
Şi holdele ce gata-s coapte
Aşteaptă spre-a fi secerate
Şi strânse toate în grânare,
Spre bucuria cea mai mare
De rodul strâns şi recoltat,
Când grâul tot va fi curat
Şi pleava dusă-n vânturare.

Şi lucrul nostru ia amploare
În câmpul ce-i mare şi-ntins,
Şi-n verva sa el ne-a cuprins
Când noi pornit-am în lucrare
Mânaţi de dorul de salvare
De-a strânge grâul treierat,
Şi-a-l pune la loc de păstrat
Într-ale Domnului hambare.

Recolta, de suflete adunate
Prin Vestea cea bună-n Isus,
Ne-a pus cu îngerii de sus
Egali să fim la aceeaş parte,
Uniţi prin simţul de dreptate
De-a conlucra înspre sfinţire,
Cu-acei ce doresc mântuire
Ce cată spre idealuri ’nalte.

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *