Slavă şi Glorie!

Slavă şi Glorie!

O! Doamne! Îţi aduc Slavă şi Glorie
Pentru dragostea-Ţi cea creatoare
Arătată-n Universul infinit de mare,
Ce-a sărbătorit preasfânta victorie
Asupra păcatului, cu trista-i istorie,
La Calvar pe cruce-n răscumpărare!

Slavă şi Glorie, Ţi-aduc necontenit
Că moartea-ai învins-o, prin înviere!
O! De aceea Te laud cu precădere,
Pentru dragostea mare că m-ai iubit,
Că-n sângele Jertfei, pot fi mântuit
Şi-n iertare şi iubire-am mângâiere!

Slavă şi Glorie, Ţi-aduc cu bucurie –
Pentru că Doamne-n marea ispăşire
Ţi-ai depus propria Ta neprihănire
Peste viaţa mea de păcat pustie –
Să fie între noi iar pace şi-armonie
Şi dragostea întărită prin mântuire!

Slavă şi Glorie, Ţi-aduc fără-ncetare
În pregătirea pentru marea Întâlnire
Când vei veni pe nori în strălucire –
Ca Împărat pe veci al vieţii viitoare
Să aşezi din nou sublima restaurare,
Pentru-a-Ţi lua Împărăţia în primire!

Pentru Golgota şi sfânta-Ţi salvare
Din odiosul păcat cu trista-i istorie,
Unde-ai dus bătălia pentru victorie
Ce-a uimit Universul lnfinit de mare…
Pentru dragostea-Ţi cea creatoare,
O! Doamne! Îţi aduc Slavă şi Glorie!

Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *