Slujitorul Domnului

De ai talant încredinţat
Nu-l ţine pentru tine
Dă-l slujitorului plecat
Să predice în lume

Îl va purta în târguri noi
Şi-L va slăvi pe Domnul
Printre acei, ce-s în război
Cu firea şi cu omul

Îl va ruga pe Dumnezeu
Ca să-Şi raverse Harul
Peste acei cu traiul greu
Şi plin le e paharul

Va mijloci pentru sărac
Ca Domnul să-l privească
Şi cel trudit şi-mpovărat
Să-nceapă să-I vorbească

Se va ruga cu cei bolnavi
Şi mâinile-şi va pune
Peste acei, ce-s astăzi sclavi
Şi nu ştiu nici un nume

Va face ca să curgă ape
Din inimi împietrite
Ologi în laude să salte
Iubind doar lucruri sfinte

Îi va-nălţa lui Dumnezeu
Doar jertfa mulţumirii
Căci ai ştiut talantul tău
Să-l faci darul Iubirii

Şi la întoarcerea din lume
,,Am înmulţit talantul,,
El tuturor va vrea să spună
,,Ca Domnul nu e altul,,

Să fie credincios în toate
Nemărginit în slavă
În dragoste şi libertate
Pentru Eternul Tată.

Amin!

Autor: Berbec Ion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *