Srâmtorarea

Peste povestea-nmiresmată
A creştinilor cu Duhul Sfânt,
Când strânşi se-aflau laolaltă
S-a năpustit vrăjmaşu-ndată,
Şi prin rafalele grele de vânt
I-a risipit,- pe-acest pământ.

I-a-mprăştiat printre popoare,
Dar fiind uniţi n-au murmurat
Şi-au zis că-i binecuvântare,
C-astfel vestesc întru salvare
Vestea cea Bună-n harul dat
Prin Isus Domnul, ce-a-nviat.

Şi au căzut atunci, la datorie
Ştefan cel drept şi credincios,
Şi Iacov, prin Irod, de sabie…
Căci ei credeau în Evanghelie,
În misiunea sacr-a lui Hristos
Ce sus pe cruce-a fost prinos.

Prinos, pentru a lumii izbăvire
S-o smulgă din oribilul păcat,
Ca-n har să-i dea o mântuire
Prin sângele cel sfânt vărsat,
Când la Golgota-n răstignire
A acceptat moartea din iubire.

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *