Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape!

Voi toţi cei însetaţi veniţi la ape,
La Apa vieţii care e Hristos,
Veniţi la Dumnezeu ca să vă scape,
Şi să vă dea un viitor frumos!

Veniţi la Creatorul vostru mare,
La Dumnezeul viu şi adevărat,
La Cel ce v-a dat binecuvântare,
Şi asupra voastră din cer, a vegheat!

Veniţi la ape ce vă dau odihnă,
Grăbiţi cât harul încă nu-i sfârşit,
Fiţi însetaţi după a lui Isus tihnă,
Veniţi la El, căci preţul a plătit!

Veniţi să beţi din apa vieţii sfânta,
Ce o găsiţi în sfântul Lui Cuvânt,
Luaţi aminte la ce se cuvântă,
Şi încheiaţi cu El sfânt legământ!

Veniţi la Domnul Isus căci vă cheamă,
El este apa vieţii, izvorul cristalin,
În El să vă încredeţi fără teamă,
A Lui să fie slava, în veci de veci, amin!

Autor: Ica Dragoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *