Zboară timpul nepăsător

Bate ceasul vieţii deșteptarea,
Aprinzând la altar închinarea.
Închinătorii adevărați se roagă,
În duh și adevăr, ziua întreagă.

Trec secundele înspre stele,
Ducând rugăciunile cu ele.
Zboară timpul nepăsător,
Aducând ceasul cercetărilor.

Nu fii părtaș mersului sfidător,
Amintește-ți că ești un trecător,
Copleșit de mari împovărări.
Timpul nu ia grelele-îngrijorări.

În clipa-n care cerul s-a deschis,
Şi vezi colțul de rai, de nedescris.
Lasă-te cu Universul contopit,
Să poți atinge al cerului infinit.

Astăzi vreau să-ţi spun şi ție,
Colo sus e a Lui Isus Împărăție,
El te aşteaptă, de mult, de curând,
Nu sta, clipele trec rând pe rând.

Dă-ți inima azi, Lui Isus Hristos,
Să nu-ți treacă zilele fără de folos.
Privește la nădejdea zilelor ce vin,
Vor împrăștia norii de amar și chin.

Credinţa din inimă te va revigora,
Iubirea-ţi va curge spre binele altora.
Întâlnirea cu Creatorul te va lumina.
Splendorile cerului, și tu le vei afla.
Amin!

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *