Zîmbetul Luminii

Zîmbeşte Dumnezeu
Prin raze de lumină,
‘Ş-trimite zîmbetul Lui, pe pămînt
Să se împace între ei, creştinii,
Căci, vine, Cina Domnului,
Şi Paştele-n curînd.
Ne încălzeşte raza Lui de soare,
Şi ştim cu toţii din Cuvînt,
Căci noi, suntem datori,
Să nu ne risipim ‘n  amărăciune
Şi-n neiertări, cît suntem pe pămînt.
El ne-a trimis o sfîntă părtăşie,
Să nu  ne  întîlnim ”sub nori”…
Lumina… risipind, prin răutate,
Şi astfel, să n-avem sărbători.
Aşteaptă Dumnezeu să se dezgheţe,
Ale noastre – inimi îngheţate,
Rîuri, ce  vor să fie încălzite, prin Duhul Sfînt,
Să ne primim din nou ca ,
Soră, frate,
În sfîntă unitate,
Cu toţii, să uităm de … răutate.
Să ne zîmbim din inimi, nu
”Din feţe”
Căci, aşa doreşte Domnul,
Din sfintele-I, poveţe.
De ţi-ai pierdut a Duhului Sfînt-rază,
Şi… te-ai încremenit în
”Propriile-ţi dreptăţi”
Renunţă-acum la eu, la fire,
Şi caută…
Pierdute-ţi  frumuseţi.
Şi cheamă-L, roagă-L să te ierte,
Să îţi zîmbească iar,
Prin Duhul Sfînt
… şi, cînd îl vezi,
Pe cel ce, ”ai uitat să-i dai, bineţe”
Tu du-te, aleargă!
Şi,-n braţe-i suspinînd,
Îi cere să te ierte, să dezlege,
… Zîmbetul…
Ce-odată v-a legat ”ca fraţi”
Pe drumul Păcii ce-l urmaţi, cîndva…
Prin Duhul Sfînt , prin El,  eraţi legaţi.

Autor: Sanda Tulics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *